Pa lăng xích điện - Kukdong

Hotline: 0918417178
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh
Pa lăng xích điện - Kukdong

Pa lăng xích điện - Kukdong

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

저용량으로 설계된 KD-1 type Hoist 는 더욱 작고 미려한 몸체, 슬립클러치 채용으로 완벽해진 안전성, 무결점을 실현한 극동의 미래형 제품으로 탁월한 성능과 작업생산성 향상에 적합한 최고의 제품입니다.

Standard Specifications
 
Model Capacity
(kg)
Lift
(m)
Duty rating
(min)
Speed(m/min) Test load
(kg)
Lifting - Traversing -
Single Dual Single
Single Dual 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
KD-1 490 4 30 15/5 6.7 8 6.7/1.7 8/2 - - 613
KD-1 500 4 30 15/5 6.7 8 6.7/1.7 8/2 - - 625
KD-1 1,000 4 30 15/5 6.7 8 6.7/1.7 8/2 - - 1,250
KD-1 2,000 4 30 15/5 3.35 4 3.35/0.85 4/1 - - 2,500
KD-1M 490 4 30 15/5 6.7 8 6.7/1.7 8/2 10(20) 12(24) 613
KD-1M 500 4 30 15/5 6.7 8 6.7/1.7 8/2 10(20) 12(24) 625
KD-1M 1,000 4 30 15/5 6.7 8 6.7/1.7 8/2 10(20) 12(24) 1,250
KD-1M 2,000 4 30 15/5 3.35 4 3.35/0.85 4/1 10(20) 12(24) 2,500
Capacity
(kg)
Out Put(kw) Load chain dia x fall lines Net Weight
(kg)
Lifting - Traversing -
Single Dual Single
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz KD-1 KD1M KD-1G KD-1P
490 0.67 0.8 0.67/0.17 0.8/0.20 0.33 0.4 Φ 7.1x1 55 95 80 76
500 0.67 0.8 0.67/0.17 0.8/0.20 0.33 0.4 Φ 7.1x1 55 95 80 76
1,000 1.25 1.5 1.25/0.32 1.5/0.38 0.33 0.4 Φ 7.1x1 59 100 85 81
2,000 1.25 1.5 1.25/0.32 1.5/0.38 0.33 0.4 Φ 7.1x2 75 115 97 93
Dimension
 
Dimension 

Model Capacity
(kg)
G A B C D F H I K L M P Std. I-Beam Width
(mm)
Min. radius for Curve
(mm)
KD-1 490 450 258 265 132 132 28 - - - - - 663 - -
KD-1 500 450 258 265 132 132 28 - - - - - 663 - -
KD-1 1,000 450 258 308 132 132 28 - - - - - 663 - -
KD-1 2,000 640 258 308 97 167 33 - - - - - 683 - -
KD-1M 490 435 258 265 75,100,125 - 28 310 175 230 27 70 663 75,100,125 1,000
KD-1M 500 435 258 265 75,100,125 - 28 310 175 230 27 70 663 75,100,125 1,000
KD-1M 1,000 435 258 308 75,100,125 - 28 310 175 230 27 100 663 75,100,125 1,000
KD-1M 2,000 670 258 308 100,125,150 - 33 314 184 296 31 115 667 100,125,150 1,500
※ G = Min. distance between hooks or from bottom of I-beam to Hook.

 

<--- back

 

Zalo
Hotline