Sling đơn tết mắt

Hotline: 0918417178
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh
Sling đơn tết mắt

Sling đơn tết mắt

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sling đơn tết mắt

Sling đơn

 Cách thức mô tả các dạng sling cáp thép đơn
 

Kiểu

Mô tả

SL-1


Sling cáp thép, kiểu SL-1,

đường kính cáp . . . .mm  x  dài . ….m,

hai đầu tết mắt mềm L= … mm


Cấu trúc cáp:  6x36, lõi bố/ lõi thép , xuất xứ : Hàn Quốc / Usha Martin (An Độ), ….
 

 SL-2


Sling cáp thép, kiểu SL-2

đường kính cáp . . . .mm x dài . ….m,

hai đầu tết mắt cứng L= … mm,


Cấu trúc cáp:  6x36, lõi bố/ lõi thép , xuất xứ : Hàn Quốc / Usha Martin (An Độ), ….

 

 SL-3


Sling cáp thép, kiểu SL-3

đường kính . . . .mm x dài . ….m,

hai đầu đều bấm chì, một đầu có lót bẹn cáp, một đầu mắt mềm L= …mm,


Cấu trúc cáp:  6x36, lõi bố/ lõi thép , xuất xứ : Hàn Quốc / Usha Martin (An Độ), ….

 

 Sl-4


Sling cáp thép, kiểu SL-4,

đường kính cap. . . .mm x dài . ….m,

một đầu bấm chì mắt mềm L= …mm, đầu còn lại để trống.


Cáp: mạ / không mạ, 6x36 + FC / IWRC, xuất xứ : Hàn Quốc / Usha martin (An Độ), ….
 

 SL-5


Sling cáp thép, kiểu SL-5,

đường kính cáp. . . .mm x dài . ….m,

một đầu bấm chì có lót bẹn cáp, đầu còn lại để trống.


Cáp: mạ / không mạ, 6x36 + FC / IWRC, xuất xứ : Hàn Quốc / Usha martin (An Độ), ….
 

SL-6


Sling cáp thép, hai đầu đều bấm chì: một đầu mắt mềm L=…mm, đầu còn lại có lót gắn một móc cẩu EK/EKN ….

 

Zalo
Hotline