"GX" Clamps (Campbell)

Hotline: 0908925369
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh
"GX" Clamps (Campbell)

"GX" Clamps (Campbell)

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

Cat.

No.

 

UPC No.

02148

Grip

Range

               in.                                 mm

Clamp

Weight

               in.                                mm

Working

Load Limit

Metric Ton

6423000

172199

1/16 – 5/8

1 - 16

4

2

1/2

6423920

175657

5/8 – 1-1/8

16 – 28

5

2

1/2

6423005

172205

1/16 – 3/4

1 – 19

8

4

1

6423923

175664

3/4 – 1-1/8

19 – 35

9

4

1

6423010

172229

1/16 - 1

1 – 25

17

8

3

6423925

175671

1 – 1/34

25 – 44

20

9

3

6423015

177583

1/2 - 2

13 - 51

40

10

5

 

 

Cat

No.

 

UPC No.

02148

Dimensions

A

      in      mm

B

     in          mm

C

       in         mm

D

       in        mm

E

       in         mm

F

    in        mm

G

      in         mm

H

      in        mm

I

     in             mm

6423000

172199

4

102

9-1/2

241

2-3/16

56

2-3/4

67

2

51

4-1/8

105

2-7/8

73

1-3/8

35

4-7/8

124

6423920

175657

5

127

9-1/2

241

2-3/16

56

2-5/8

67

2

51

4-1/8

105

2-7/8

73

1-5/8

41

4-7/8

124

6423005

172205

4-3/4

121

11-1/4

286

3-1/16

78

3-1/16

78

2-1/16

52

5-1/4

133

3-5/8

92

1-58

41

5-7/8

149

6423923

175664

5-7/8

149

11-1/4

286

3-1/16

78

3-1/16

78

1-1/16

52

5-1/4

133

3-5/8

92

1-5/8

54

5-7/8

149

6423010

172229

6

152

14

356

3-9/16

90

3-13/16

97

3

76

6-3/4

171

4-7/16

113

2

51

7-5/8

194

6423925

175671

7-1/4

184

14

356

3-9/16

90

3-13/16

97

3

76

6-3/4

171

4-7/16

113

2-1/4

57

7-5/8

194

6423015

177583

8-7/8

225

20

508

4-11/16

119

5

127

3-15/16

100

8-3/4

219

5-15/16

151

3-13/16

97

9-15/16

252

Sản phẩm cùng loại

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay
Zalo
Hotline